Våra tjänster

Identifiera och kartlägg

Strategisk rådgivning

Genomföra rätt åtgärder som säkerställer att företaget har tillräckligt bra säkerhet utifrån de värden som ska säkras, de krav man är föremål för och företagets riskacceptans.

Kartlägg attackytan

Se ditt företag från en hackers synvinkel. Att kartlägga attackytan är viktigt för att förstå var en angripare kommer att fokusera sina ansträngningar och vilka element det är klokt att starta ett penetrationstest mot.

Phishing

Angripare kommer alltid att leta efter den enklaste vägen in i ditt system och den är ofta genom dina anställda. Genom att skicka skadliga e-postmeddelanden, textmeddelanden eller andra meddelanden kan brottslingar få en väg in i dina system.

Penetrationstestning

För att möta de ökade kraven på säkerhet i tjänster och produkter krävs regelbundna tester, utförda av personer som både förstår hur din verksamhet fungerar och hur angriparna tänker.

Molnsäkerhet

I takt med att verksamheten får ett större fotavtryck i molnet måste man se till att både infrastrukturen och applikationerna är tillräckligt säkrade. Vi erbjuder en komplett lösning.

Brandväggsrevision

En brandvägg klarar sig inte ensam. Brandväggar kräver kontinuerlig övervakning och uppdatering för att ge optimal säkerhet för ditt företag. Netsecurity rekommenderar därför regelbundna brandväggsrevisioner.

Säkerhetsrapport

Som en oberoende tredje part erbjuder vi nätverks- och säkerhetsrapporter som identifierar potentiella hot och affärsutmaningar i nätverket..

New call-to-action