Våra tjänster

Upptäck

Security Operations Center 2.0 MDR

Netsecurity har utvecklat en ny generation av SOC-tjänster, där vi är den första tjänsteleverantören i Norden som använder en toppmodern SOAR-plattform. Vi kallar den SOC 2.0!

NTIM

Utvärdera risken som hoten utgör och hur du bäst skyddar dig själv hela tiden med Netsecurity hot intelligence management (NTIM), en SOAR-baserad 24/7 SOC.

Endpoint Security

Idag är över 90 % av all trafik över Internet krypterad, vilket gör att det i de flesta fall blir klienten som får i uppdrag att dekryptera och analysera trafik för att kontrollera skadlig programvara.

Molnsäkerhet

När en verksdamhet får ett större fotavtryck i molnet måste man se till att både infrastrukturen och applikationerna är tillräckligt säkrade. 

Patch Management

Spartid och minska behovet av specialiserade verktyg genom att låta oss ta hand underhållet av dina klienter. Vi håller dom uppdaterade genom tjänsten Patch Management från Netsecurity.

New call-to-action