Skip to main content
Prisma Cloud

Det här är Prisma Cloud

Allt eftersom verksamheter etablerar sig i molnet ökar kraven på att se till att både infrastrukturen och applikationerna är tillräckligt säkrade.

Kapplöpningen inom programutveckling pågår idag  i en allt högre takt samtidigt som kraven på dokumentation av compliance ökar. Att kunna upptäcka sårbarheter i en utvecklingsprocess innan man går i produktion, eller att kunna dokumentera compliance löpande, blir mycket svårt utan heltäckande verktyg.

prisma cloud dashboard-1
cloud-photo

Cloud security 

Som CISO är man mån om att risk dokumenteras och behandlas samtidigt som produkten ska uppfylla relevanta compliancekrav och leverera spårbar efterlevnad.

Som utvecklingsledare är du mån om att leveransen går smidigt, men utan att det går på bekostnad av säkerheten.

Som utvecklare vill du leverera bra produkter och helst ska de vara så säkra som möjligt.

Då säkerhetskompetens är en bristvara på de flesta håll behöver du både verktyg och partners som kan hjälpa till att höja nivån.

Prisma Cloud från Palo Alto Networks är världsledande inom att säkra CI/CD-pipelines och omfattande skydd av multi- och hybridmolnmiljöer.

Prisma Cloud ger företag löpande kontroll i CI/CD-pipelinen och täcker områden som:

 • Säkerhetsposition i molnet
  Övervakning, threat detection och respons, complianceövervakning  av AWS, Azure, Google Cloud och Alibaba Cloud
 • Cloud Workload skydd
  Säkring av hostar, containers och serverlösa applikationer
 • Entitlement Management
  Kontrollera åtkomst och säkra identiteter över aworkloads och molnmiljöer
 • Cloud Network Security
  Övervakning av nätverk i molnet, mikrosegmentering, Trust Groups

Vill du veta mer?

Har du frågor om hur Netsecurity kan hjälpa din verksamhet, eller är du klar för att komma i gänget? Ta kontakt, så pratar vi om hur vi bäst kan hjälpa dig vidare.

Oslo

Drammensveien 288

0283 Oslo

 

Bergen

Sandviksbodene 1

5035 Bergen

Stavanger

Kanalsletta 4

4033 Stavanger

Grimstad

Bark Silas vei 5

4876 Grimstad

Kristiansand

Dronningens gt 12

4610 Kristiansand

Stockholm

Kammakargatan 22

111 40 Stockholm