Strategisk rådgivning

Strategisk rådgivning i Netsecurity handlar om att anpassa säkerheten till affärssammanhang. Det gäller att genomföra rätt åtgärder som säkerställer att företaget har tillräckligt bra säkerhet utifrån de värden som ska säkras, de krav man ställs under och företagets riskacceptans. Säkerhetsåtgärder kommer i de flesta fall att vara en begränsande faktor för företagets frihet att utföra sitt egentliga uppdrag. Det är därför viktigt att de åtgärder som införs är de rätta för verksamheten och att de faktiskt minskar risken.

Header Stillinger nyhetssaker
secure-operations-bg

Heltäckande säkerhetsrådgivning

Heltäckande säkerhetsrådgivning innebär att Netsecurity kan bistå företag med rådgivning inom hela cybersäkerhetsområdet. Vi hjälper företag att etablera ett riskbaserat förhållningssätt till säkerhet och att etablera säkerhetsåtgärder som bidrar till att minska den faktiska risken. Vi tror på ett systematiskt förhållningssätt till säkerhet där vi minskar risken genom att införa åtgärder där de har bäst effekt, vare sig det är på teknisk, process- eller mänsklig nivå.

Netsecuritys rådgivare kan bland annat bistå verksamheten inom följande områden

 

1. Mognadsbedömning och gapanalyser

 • Bedömning av nuläget på ett företag
 • Due diligence

2. Riskhantering

 • Värdering
 • Riskbedömning
 • Scenarioutveckling
 • Sårbarhetsanalys
 • Övergripande riskbedömning
 • Risk- och sårbarhetsanalys
 •  

3. Styringssystem for informationssäkerhet (ISMS)

 • Implementering, operationalisering och kontinuerliga förbättringar

4. Säkerhetskultur

 • Utbildning och e-learning
 • Workshops
 • Föredrag
 • Upplysningskampanjer

5. Event Management

 • Assistans till ledning och kris- och beredskapsorganisationen vid incidenter
 • Hjälp efter allvarliga incidenter för att avslöja grundorsaken och upprätta handlingsplan för att förhindra upprepning

6. Kris- och beredskapsplaner samt övningar

 • Kris och beredskapsplaner
 • Övningar

7. Revisioner

 • Assistans för internrevision
 • Revision av leverantörer

8. Allmänna säkerhetsråd och säkerhetsledning

 

Jens Elmholt Birkeland

Jens Elmholt Birkeland

+47 920 23 456 jensb@netsecurity.no

Vill du veta mer?

Har du frågor om hur Netsecurity kan hjälpa ditt företag, eller är du redo att komma igång? Hör av dig så pratar vi om hur vi bäst kan hjälpa dig vidare.