När krisen är ett faktum


Netsecurity Incident Response Team ger dig den expertis och hjälp du behöver för att du skall kunna återställa din verksamhet så snabbt som möjligt.

Netsecurity har de certifieringar, erfarenhet, metodik och verktyg som krävs för att  kunna agera effektivt och säkert vid allvarliga cyberhot och incidenter hos företag och organisationer.

 

Det här är det första du gör:

 

1. Kontakta oss - försök inte själv

2. Rör inget - se situationen som en brottsplats

3. Säkra dina backuper - isolera dom från nätverket

4. Skapa en tidslinje, vad, när, hur vem?

 

 

UNDER ATTACK?

Netsecurity Incident Response Team ger dig den expertis och hjälp du behöver för att etablera normal affärsverksamhet i händelse av en säkerhetsincident så snabbt som möjligt.

92 24 73 65

irt@netsecurity.no

Offentlig PGP-nyckel