Våra tjänster

Hantera och återställ

Händelsehantering (Incident Response)

De flesta företag och organisationer behöver förbereda sig för säkerhetsincidenter. Det kan vara allt från hacking, dataintrång och distribuerad denial of service till ransomware-virus, skadlig programvara och olika typer av virusutbrott.

Konsultjänster

Netsecurity erbjuder unik expertis för revision, kvalitetssäkring, design och implementering av sunda ledningssystem och administration av informationssäkerhet, säkerhetsarkitektur och tillförlitliga IT-lösningar.

Backup som tjänst

Tjänsten säkerställer daglig backup av fysiska eller virtuella servrar och datorer. Säkerhetskopieringen görs automatiskt och övervakas av vår driftpersonal. Om återställning krävs kan detta göras för både en ny fysisk och virtuell maskin.

Disaster Recovery

Om olyckan är framme kommer Netsecurity Disaster Recovery att se till att hela din IT-miljö är återställd på kortast möjlig tid. Disaster Recovery körs från vårt datacenter och säkerställer att du undviker driftstopp och kostsam nedtid för dina system.

Patch Management

Spar tid samt minska behovet av specialiserade verktyg genom att låta oss ta hand om dina klienter  såsom Windows PC, Mac och mobiltelefoner.  Vi  håller dem uppdaterade med Patch Management-tjänsten från Netsecurity

New call-to-action