Skip to main content

Säker backup som tjänstSäker backup som tjänst

Backup som tjänst (BaaS), eller Backup as a Service, är en effektiv lösning för att säkra och skydda ett företags data. I en digital värld är data en av de mest värdefulla tillgångarna för ett företag, och att förlora den kan få allvarliga konsekvenser. Med backup som tjänst kan data säkerhetskopieras och återställas i en molnbaserad tjänst. Detta ger en helt annan säkerhet jämfört med traditionella metoder för lokal lagring och säkerhetskopiering.

Automatisk säkerhetskopiering
Med Netsecuritys backuptjänst sker en daglig säkerhetskopiering av fysiska eller virtuella servrar och datorer. Säkerhetskopieringen sker automatiskt och övervakas av vår driftpersonal – oavsett om vår kund väljer en lokal backup eller hos en driftleverantör. Om återställning krävs kan detta göras för både fysiska och virtuella maskiner. Återställning kan göras ända ner till tabellnivå för SQL-databaser och enskilda e-postmeddelanden, filer etcetera.

Snabb återställning
Säkerhetskopierade data är alltid tillgängliga i molnet. Data kan snabbt återställas vid behov vilket krävs när ett företag drabbas av dataförlust, skadlig programvara eller andra katastrofer.

Skalbart och flexibelt
Backup som tjänst gör det enkelt anpassa backupbehoven. Det är en kostnadseffektiv lösning för både stora och små företag, och inte minst för expansiva och snabbväxande företag.

Kostnadsbesparingar
Backup som tjänst eliminerar behovet av investeringar i egen backupinfrastruktur och underhåll. Detta ger stora kostnadsbesparingar då det inte heller krävs något underhåll av egna servrar och lagringsenheter. 

Under angrepp?

Netsecuritys Incident Response Team ger dig den expertis och hjälp du behöver för att etablera normal affärsverksamhet så snabbt som möjligt i händelse av en säkerhetsincident.
 
security_icons-11

Ingår i vår övervakningsplattform

Med backupsystemet Rubrik övervakar, analyserar och hanterar vi säkerhetsincidenter hos våra kunder. För detta använder vi ett så kallat orkestreringsverktyg, som automatiskt samlar in data från de system kunden använder 24/7/365.
Om verktyget upptäcker en misstänkt aktivitet går larmet. Säker säkerhetskopiering är en del av detta verktyg.  Om en säkerhetskopiering skulle misslyckas aktiveras en larmfunktion i orkestreringsverktyget.

Nationellt center för cybersäkerhet (NCSC) rekommenderar extern lagring

left-quote Created with Sketch.

En uppdaterad säkerhetskopia av systemet (programvara och data) bör lagras på ett isolerat system för att skydda mot avsiktlig och oavsiktlig radering, manipulation och läsning. Kontrollera även att det är möjligt att läsa tillbaka säkerhetskopian och starta om systemet från denna.

Nationellt center för cybersäkerhet (NCSC)

S3-lagring: Enkelt att komma i gång

Den gyllene regeln inom säkerhetskopiering är 3-2-1: 3 kopior av data på 2 olika media och 1 kopia på en annan plats. Med S3-arkivering i Netsecuritys datacenter får våra kunder en trygg "off site"-arkivering.

Att komma igång med extern lagring (S3) är väldigt enkelt. Det enda du som kund behöver är en URL och en åtkomstnyckel.

Säkerhetskopiering och återställning av M365-miljöer

Microsoft rekommenderar användning av externa leverantörer för att säkerhetskopiera M365-miljöer. Tillsammans med Rubrik kan vi göra detta enkelt och snabbt. Rubrik använder inbyggda Microsoft- och Azure-funktioner för att leverera en av marknadens snabbaste lösningar för att säkerhetskopiera och återställa M365-miljöer.

John-André Bjørkhaug

John-André Bjørkhaug

Subject Matter Expert

+47 934 64 053 | john@netsecurity.no

Kan vi hjelpa dig? Kontakta oss

Vill du veta mer om backup som tjänst, eller har du specifika utmaningar som behöver åtgärdas? Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig.

Stockholm

Kammakargatan 22

111 40 Stockholm

 

Oslo

Drammensveien 288

0283 Oslo

Bergen

Sandviksbodene 1

5035 Bergen

Stavanger

Kanalsletta 4

4033 Stavanger

Grimstad

Bark Silas vei 5

4876 Grimstad

Kristiansand

Dronningens gt 12

4610 Kristiansand