Skip to main content

Med allt mer aktiva och avancerade cyberkriminella är det viktigt att förbereda sig för säkerhetsincidenter. Det kan vara allt från hackning och dataintrång till ransomware, virus och skadlig programvara.
Effektiva rutiner för händelsehantering – Incident Response – blir allt viktigare.
Netsecurity har ett incidenthanteringsteam med högt certifierade och kompetenta säkerhetsexperter som kan bistå vid allvarliga incidenter. 
Vi är specialiserade på att hjälpa företag att återgå till normal affärsverksamhet så snabbt som möjligt, och med lägsta möjliga kostnader.

Kvalitetsordning

En trygg och heltäckande tjänst 

Vår tjänst Händelsehantering består av både akut hjälp när ett företag utsatts för ett angrepp, och förebyggande åtgärder. Genom effektiva informationsrutiner kan vi drastiskt minska den tid det normalt tar att få en överblick över en incident. Vi arbetar också aktivt med att etablera proaktiv säkerhet för olika aktiviteter.

netsecurity_ansatte som jobber-2-1

Några av fördelarna med att teckna ett avtal om incidenthantering


 • Alarmtelefon 24/7/365
 • 2 timmars responstid
 • Ni samarbetar med ett mycket kvalificerat säkerhetsteam
 • Vi skräddarsyr den säkerhetskompetens ni behöver
 • Ni får stöd med att bygga upp en proaktiv säkerhet
 • Hjälp med att identifiera åtgärder efter en säkerhetsincident

Fordeler med å ha en hendelsehåndteringsavtale

 • Alarmtelefon 24/7/365

 • Avtale med 2 timers responstid

 • Et hendelseshåndteringsteam som er godkjent av NSM

 • Et team skreddersydd ditt behov og din hendelse

 • Tilgang til sikkerhetskompetanse

 • Hjelper med å identifisere tiltak etter en sikkerhetshendelse

Vår incidenthantering är godkänd av Nasjonal Sikkerhetsmyndighet

Netsecurity ingår i den norska säkerhetsmyndighetens godkännandesystem för incidenthantering.

Om godkännandeordningen skriver NSM att ”NSM har ställt strikta men relevanta krav på dem som vill ansöka om ordningen. Sökande ska inte bara dokumentera att de tekniskt kan hantera en incident, utan de ska uppfylla definierade krav inom nio olika områden inom incidenthantering. Detta inkluderar områden som organisation, process, kompetens, verktyg och rapportering”.

 

Kvalitetsordning_Logo_RGB_Negativ versjon-1

Vad hjälper incidenthanteringsteamet er med?

Vi arbetar i flera steg i en kvalitetssäkrad process:

1
Förberedelse
Förberedelser är en mycket viktig fas för att minska tiden det tar att agera och utföra framgångsrik incidenthantering. Incidenthanteringsteamet använder erfarenhet från tidigare incidenter och kunskap från etisk hackning i sitt förebyggande arbete. Vi kan också hjälpa till att utforma och testa beredskapsplaner.
2
Identifiering
Vid en incident identifierar och klassificerar vi vad om har hänt, samt omfattningen på attacken. Vi identifierar också angriparna och deras tillvägagångssätt, skadlig programvara som använts och attackvektorer som till exempel phising-meddelanden riktade till anställda.
3
Begränsning
Vi arbetar snabbt för att förhindra ytterligare oönskad aktivitet och framtida skador på IT-systemen. Incidenthanteringsteamet stänger av system eller delar av system på kort eller lång sikt, säkrar bevis, gör nödvändiga ändringar och stänger möjligheterna för en angripare att fortsätta attacken.
4
Eliminering
Angriparna och deras verktyg kastas ut från systemen. Incidenthanteringsteamet tar bort skadlig programvara och etablerar bättre försvar genom till exempel sårbarhetsskanning eller penetrationstestning.
5
Återställning
Vi hjälper till med återställning till normal affärsverksamhet. Incidenthanteringsteamet övervakar systemen för att i ett tidigt skede upptäcka om angriparna återvänder, och de installerar även system och verktyg som förhindrar nya intrång.
6
Återkoppling
Vi lär oss av varje incident vi hanterar. Incidenthanteringsteamet identifierar viktiga förbättringspunkter, upprättar en detaljerad rapport med rekommenderade åtgärder och kan också genomföra åtgärderna.

Visste du att...

Företag som är förberedda klarar sig mycket bättre vid en cyberattack. Det innebär både att ha tydliga rutiner för vad man ska göra, och att ha övat i förväg.

 

 

Vill du veta mer?

Har du frågor om hur Netsecurity kan hjälpa ditt företag, eller är du redo att komma igång? Hör av dig så tar vi en pratstund om hur vi bäst kan hjälpa dig vidare.

Stockholm

Kammakargatan 22

111 40 Stockholm

 

Oslo

Drammensveien 288

0283 Oslo

Bergen

Sandviksbodene 1

5035 Bergen

Stavanger

Kanalsletta 4

4033 Stavanger

Grimstad

Bark Silas vei 5

4876 Grimstad

Kristiansand

Dronningens gt 12

4610 Kristiansand