Skip to main content

Många säkerhetsintrång beror på mänskliga fel.  Det innebär att ett företag trots investeringar i avancerad säkerhetsteknik riskerar att utsättas för olika typer av cyberattacker på grund av den mänskliga faktorn. Utbildningar som stärker medarbetares riskmedvetande bör därför utgöra ett viktigt komplement till traditionella IT-säkerhetsmekanismer.

Netsecurity erbjuder utbildningar som bidrar till att öka kunskapen och insikten om beteenden som utgör en säkerhetsrisk. När riskmedvetandet förbättras förstärks säkerheten i en organisation:

Ikon av hengelås

Skydd mot bedrägerier

security_icons-15

Ändrat användar- beteende

security_icons-15

Riskfyllda användare identifieras

Tre steg mot ett ökat säkerhetsmedvetande

kontorbilde

1. Identifiera riskerna

Vår lösning för e-postsäkerhet från Proofpoint identifierar vem i organisationen som attackeras, det möjliggör en utvärdering av deras förmåga att skydda sig. Genom Very Attacked People (VAP)-rapporter, hotsimuleringar och kunskapsutvärderingar får man en tydlig riskbild av verksamheten. VAP-rapporterna ger värdefull insikt i vem som klickar på skadligt innehåll och vilka som därmed är sårbara för attacker.

2. Förändra användarbeteendet

När utsatta användare har identifierats hjälper Netsecurity till med riktade utbildningar för att ändra riskbeteende. Utbildningsprogrammet bygger på ett omfattande innehållsbibliotek och kan anpassas till alla behov. Metodiken bygger på så kallade Learning Science Principles, där användarengagemang står i centrum. Det säkerställer ett optimalt lärande.

3. Minska exponeringen

Det är enkelt att rapportera misstänkt e-post med PhishAlarm® Email-plugin. På så sätt går det att vända sårbarheten till ett skydd, eftersom dina anställda blir en robust sista utväg.
Meddelandeinnehåll analyseras av Proofpoints plattform, medan potentiellt skadliga webbadresser och bilagor är isolerade. Administratörer kan välja att automatiskt neutralisera rapporterade meddelanden och skicka anpassad feedback till användarna. Detta kallas Closed-Loop Email Analysis and Response (CLEAR). Lösningen minskar dramatiskt tiden det tar att neutralisera ett aktivt hot.

PFPT_PSAT Partner Specialist_logo-1

 

Har du frågor?

Hör av dig så tar vi en pratstund om hur vi bäst kan hjälpa dig vidare.

Stockholm

Kammakargatan 22

111 40 Stockholm

 

Oslo

Drammensveien 288

0283 Oslo

Bergen

Sandviksbodene 1

5035 Bergen

Stavanger

Kanalsletta 4

4033 Stavanger

Grimstad

Bark Silas vei 5

4876 Grimstad

Kristiansand

Dronningens gt 12

4610 Kristiansand