Skip to main content

Strategisk rådgivning

 

Strategisk rådgivning för verksamhetsanpassad IT-säkerhet

Med dagens komplexa hotbild kan det vara svårt att veta var man ska vidta säkerhetsåtgärder, och vilka åtgärder som är de viktigaste. Många gånger kan det också vara svårt få överblick över vilka risker som finns för en verksamhet. 

Vi har strategiska rådgivare som hjälper till att få överblick över riskerna. De ger också råd om vilka åtgärder som behöver sättas in för att skydda en verksamhet.

För oss handlar strategisk rådgivning om att anpassa IT-säkerheten till ett affärssammanhang. 

To skikjørere på en fjelltopp

Rådgivning inom hela cybersäkerhetsområdet

security_icons-14

Kris- och beredskapsplan

Tillsammans med er definierar vi vem som gör vad när en cybersäkerhetshändelse inträffar. Många organisationer har redan befintliga beredskapsplaner för olika områden, men saknar en för IT-säkerhet. 
security_icons-14

Mognadsvärdering

En mognadsbedömning undersöker hur långt man kommit med arbetet inom cybersäkerhet. Bedömningen utgår från förmågan att identifiera, skydda, detektera, svara och återställa system.
security_icons-14

Övergripande riskutvärdering

En övergripande riskbedömning kartlägger om ni har identifierat relevanta riskområden och om nödvändiga åtgärder har vidtagits. Era värden sammanfattas, och rekommenderade åtgärder för att säkra dem presenteras i leveransen.
security_icons-14

Gapanalyser - utvärdera skillnaden mellan nuvarande och önskad situation

Med Gapanalyser kan Netsecurity kartlägga gapet mellan det aktuella tillståndet och det önskade tillståndet i en verksamhets IT-säkerhet. Syftet med en gapanalys är att utvärdera skillnaden mellan den nuvarande situationen och en önskad situation. Analysen görs för att säkerställa att man täpper till gapet och genomför rätt åtgärder för att på ett effektivt sätt uppnå fastställda mål.
security_icons-14

Styrningssystem för informationssäkerhet (ISMS)

Risker och sårbarheter förändras varje dag. Detta förutsätter att arbetet med informationssäkerhet ständigt utvecklas. Att systematisera arbetet är därför helt avgörande. Vi följer Best Practises och anpassar allt till er verksamhet.
security_icons-14

Övningar

Responstid är en avgörande faktor under en cyberattack. Erfarenhet visar att regelbundna övningar är den viktigaste faktorn för att minska tiden det tar att reagera på en cyberattack. Övningarna hjälper till att identifiera områden som kan förbättras eller svagheter i befintliga processer.
security_icons-14

CISO - som tjänst

Arbetet med informationssäkerhet är en omfattande uppgift och kräver genomförande av en rad olika aktiviteter. Om ni saknar kompetens, tid eller resurser internt kan vi bistå er både som resurs och samtalspartner.

Strategisk rådgivning

Strategisk rådgivning i Netsecurity handler om å tilpasse sikkerhet til virksomhetens kontekst. Det handler om å implementere de riktige tiltakene som sørger for at virksomheten har god nok sikkerhet basert på de verdiene som skal sikres, de krav man er underlagt og virksomhetens risikoakseptanse. Sikkerhetstiltak vil i de aller fleste tilfeller være en begrensende faktor for virksomhetens frihet til å utføre sitt egentlige oppdrag. Det er derfor viktig at de tiltak som innføres er de riktige for virksomheten og at de faktisk reduserer risiko.

Header Stillinger nyhetssaker
secure-operations-bg

Helhetlig sikkerhetsrådgivning

Helhetlig sikkerhetsrådgivning innebærer at Netsecurity kan bistå virksomhetene med rådgivning innen hele cyber sikkerhetsområdet. Vi bistår virksomheter med å etablere en risikobasert tilnærming til sikkerhet og å etablere sikkerhetstiltak som bidrar til å redusere faktisk risiko. Vi tror på en systematisk tilnærming til sikkerhet der vi reduserer risiko gjennom innføring av tiltak der de har best effekt det være seg på teknisk, prosess, eller menneskelig nivå.

Netsecurity sine rådgivere kan blant annet bistå virksomheter innenfor følgende områder

 

1. Modenhetsvurdering og gapsanalyser

 • Vurdering av nåsituasjonen hos en virksomhet
 • Due diligence

 

2. Risikostyring

 • Verdivurdering
 • Trusselvurdering
 • Scenarioutvikling
 • Sårbarhetsanalyse
 • Overordnet risikovurdering
 • Risiko- og sårbarhetsanalyse

3. Styringssystem for informasjonssikkerhet (ISMS)

 • Implementering, operasjonalisering og kontinuerlig forbedring

 

4. Sikkerhetskultur

 • Opplæring og E-læring
 • Sikkerhetsworkshops
 • Foredrag
 • Bevisstgjøringskampanjer

 

5. Hendelseshåndtering

 • Bistand til ledelse og krise og beredskapsorganisasjon under hendelser
 • Bistand etter alvorlige hendelser for å avdekke rotårsak, og etablere handlingsplan for å hindre gjentagelse

 

6. Krise- og beredskapsplaner og øvelser

 • Krise- og beredskapsplaner
 • Øvelser

7. Revisjoner

 • Bistand til internrevisjon
 • Leverandørrevisjon

 

8. Generell sikkerhetsrådgivning og sikkerhetsstyring

 

 

Vill du veta mer?

Har du frågor om hur Netsecurity kan hjälpa ditt företag, eller är du redo att komma igång? Hör av dig så tar vi en pratstund om hur vi bäst kan hjälpa dig vidare.

Stockholm

Kammakargatan 22

111 40 Stockholm

 

Oslo

Drammensveien 288

0283 Oslo

Bergen

Sandviksbodene 1

5035 Bergen

Stavanger

Kanalsletta 4

4033 Stavanger

Grimstad

Bark Silas vei 5

4876 Grimstad

Kristiansand

Dronningens gt 12

4610 Kristiansand