Skip to main content

Våra säkerhetsprodukter och viktigaste partners

Säkerhetslösningar som ger ett starkt skydd mot cyberattacker

Kraven på hur företag, organisationer, kommuner och myndigheter skyddar viktig information och data växer konstant. Hoten blir allt fler liksom tillgången till nya online-tjänster för att kommunicera, hämta och lagra information. En verksamhet som inte aktivt vidtar åtgärder för att skydda sig är ett lättfångat byte för cyberkriminella.

Netsecurity erbjuder ett flertal säkerhetsprodukter och lösningar som ger ett starkt skydd mot cyberattacker.

Våra säkerhetsprodukter

Molnsäkerhet

Molnsäkerhet

Molntjänster är populära, men många kanske inte inser att ansvaret för säkerheten ligger hos den egna verksamheten även om data lagras någon annanstans. Vi hjälper våra kunder att få överblick och att skydda molndatamiljöerna från cyberangrepp.
Slutpunktssäkerhet

Slutpunkts- säkerhet

De flesta cyberattacker riktar sig mot anställdas enheter. Rätt lösning för slutpunktssäkerhet skyddar individen och hela företaget.

E-postsäkerhet

E-postsäkerhet

Mer än 90 procent av cyberattacker börjar via e-post.  E-postsäkerhet är konkreta åtgärder för att skydda e-postkonton och kommunikation från obehörig åtkomst, läckor eller intrång. Det går att förbättra säkerhetsstatusen för e-post genom att skapa policyer och använda verktyg för att skydda mot hot såsom skadlig kod, skräppost och nätfiskeattacker. 

Sårbarhetsskanning

Sårbarhets- skanning

I många organisationer saknas det ofta kunskap om det finns en risk att IT-systemen kan utnyttjas av obehöriga och cyberkriminella. Netsecurity´s verktyg för sårbarhetsskanning skannar igenom bland annat IT-system, servrar samt brandväggar och avslöjar vilka sårbarheter som finns.

Utbildningar som skärper riskmedvetandet

Utbildningar som skärper riskmedvetandet

Många säkerhetsintrång beror på mänskliga fel. Medvetenheten i en verksamhet om säkerhetsrisker kan förstärkas och skärpas med Netsecurity´s utbildningar. 
Brandväggssäkerhet

Brandväggs- säkerhet

Den digitala världen kräver nya säkerhetslösningar som exempelvis brandväggar. Genom rätt brandväggslösning kan en verksamhet få ett yttre skydd som hjälper till att skydda datorer och nätverk mot inkommande skadlig trafik. Samma tekniska lösning kan även filtrera skadlig utgående trafik.

Säkerhetslösningar i samarbete med strategiska partners

Netsecurity samarbetar med några av världens ledande tillverkare inom säkerhets- och infrastrukturlösningar. Läs mer om våra partners.

Kontakta oss

 

Stockholm

Kammakargatan 22

111 40 Stockholm

 

Oslo

Drammensveien 288

0283 Oslo

Bergen

Sandviksbodene 1

5035 Bergen

Stavanger

Kanalsletta 4

4033 Stavanger

Grimstad

Bark Silas vei 5

4876 Grimstad

Kristiansand

Dronningens gt 12

4610 Kristiansand