Skip to main content

Integritetspolicy

Netsecurity tar din personliga integritet på allvar

Uppdaterad 14.11.2023

Om integritetspolicyn

Denna integritetspolicy gäller för Netsecurity AS (även kallat "vi" eller "oss"). Vi har rollen som ansvarig för behandling av personuppgifter enligt beskrivningen i denna integritetspolicy. För frågor eller förfrågningar om integritet, se avsnitt 5 för kontaktinformation till Netsecurity AS.

Kategorier av registrerade

Integritetspolicyn beskriver vår behandling av personuppgifter relaterade till följande kategorier av registrerade:

 • Kontaktpersoner och anställda hos våra företagskunder.

 • Kontaktpersoner och andra privatpersoner som har samtyckt till direktmarknadsföring.

 • Andra privatpersoner som använder de tjänster som Netsecurity erbjuder.

 • Jobbsökande.

 • Uppdrag och leveranser.

 • Digitala säkerhetstjänster.

2. Syfte, typer av personuppgifter och rättslig grund

Nedan har vi listat syftena med vår behandling av personuppgifter, vilka personuppgifter vi behandlar och den rättsliga grunden för en sådan behandling.

2.1 Direktmarknadsföring

Efter aktivt samtycke från våra kunder och kontakter kommer vi att samla in personuppgifter i samband med distribution av vårt nyhetsbrev och annan relevant marknadsföring. Nyhetsbrev eller andra utskick till kunder och kontakter kommer att innehålla information om våra produkter, tjänster, fackartiklar, seminarier, webbinarier, evenemang och kurser. I detta sammanhang kommer vi att behandla följande personuppgifter:

 • Namn/kontaktnamn
 • E-post
 • Telefonnummer
 • Arbetsgivare
 • Titel

Behandlingen av personuppgifter i samband med vår distribution av marknadsföring är baserad på samtycke och följer artikel 6 nr. 1 (a) i dataskyddsförordningen.

2.2 Behandling av personuppgifter i samband med anmälan till våra seminarier, webbinarier, evenemang och kurser

För att uppfylla våra avtalsenliga skyldigheter i samband med din anmälan till våra seminarier, webbinarier, evenemang och kurser, är det nödvändigt för oss att behandla vissa av dina personuppgifter. I detta sammanhang kommer vi att behandla följande data:

 • Namn/kontaktnamn
 • E-post
 • Telefonnummer
 • Arbetsgivare
 • Titel

Behandlingen av ovanstående personuppgifter är nödvändig för att delta i det aktuella seminariet, webbinariet, evenemanget eller kursen. Vi behandlar endast personuppgifter som du uppger i registreringsformuläret. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla vårt avtal med dig som kund, se artikel 6 nr. 1 (b) i dataskyddsförordningen, och tjänar också ett berättigat syfte, se artikel 6 nr. 1 (f) i dataskyddsförordningen.

2.3 Behandling av personuppgifter när vi kommunicerar direkt med dig

Vi kommer också att behandla personuppgifter om dig i samband med daglig ärendehantering. Detta är nödvändigt för att ge dig en tillfredsställande kundupplevelse i relation till våra produkter, tjänster, seminarier, webbinarier, evenemang och kurser. I detta sammanhang kommer vi att behandla följande personuppgifter:

 • Namn/kontaktnamn
 • E-post
 • Telefonnummer
 • Arbetsgivare
 • Titel

Behandling av personuppgifter i samband med din korrespondens med oss tjänar ett berättigat syfte, se artikel 6 nr. 1 (f) i dataskyddsförordningen.

2.4 Jobbsökande

Vi behandlar personuppgifter om dig i samband med jobbannonser och din jobbansökan. Jobbsökande får direkt information om vilka processer de ska delta i och var/hur personuppgifterna behandlas. För mer information om lagring och radering, se avsnitt 4.

 • Namn
 • Adress
 • E-post
 • Telefonnummer
 • Ansökan/CV
 • Intyg/betyg
 • Utlåtanden från referenser
 • Bakgrundskontroll
 • Interna bedömningar/intervjusamtal
 • Personlighets- och färdighetstester
 • Presentationer

2.5 Uppdrag och leveranser

Netsecurity har ingen egenintresse av att samla in eller behandla personuppgifter i samband med uppdrag och leveranser, men kommer i vissa fall att behandla personuppgifter som en del av ett uppdrag eller leverans. Detta inkluderar följande områden:

 • Konsulttjänster
 • Rådgivning
 • Försäljning av produkter

Hantering av personuppgifter i samband med uppdrag och leveranser regleras i det enskilda uppdragsavtalet.

2.6 Digitala säkerhetstjänster

Netsecuritys digitala säkerhetstjänster syftar till att aktivt bidra till att minska och hantera risker relaterade till digitalisering. Tjänsterna omfattar:

 • Säkerhetsövervakning (MDR)
 • Netsecurity Incident Response Team (IRT)

Netsecurity kan i samband med leverans av digitala säkerhetstjänster samla in och behandla information relaterad till enheter, användare eller tjänster i den utsträckning som är nödvändig för att leverera tjänsterna enligt det enskilda tjänsteavtalet. Hantering av personuppgifter regleras i de juridiska villkoren och den tillhörande databehandlingsavtalet för det enskilda tjänsteavtalet, med Netsecurity som databehandlare

2.7    Kakor (Cookies) 

Vi använder kakor för att få insikt i användarinteraktioner på våra webbplatser. En kaka är en textfil som sparas på användarens dator när användaren öppnar en webbplats. Kakor används bland annat för att känna igen vilka webbplatser användaren besöker, förbättra webbplatserna och anpassa erbjudanden om produkter och tjänster.

När du som användare besöker våra webbplatser, ombeds du att antingen acceptera eller avvisa användningen av kakor. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till användning av kakor. Om du inte vill att kakor ska sparas kan du ändra inställningarna i din webbläsare. Du kan också radera befintliga kakor. Om du väljer att radera eller inte acceptera kakor kan du uppleva nedsatt funktionalitet på våra webbplatser.

3. Parter som vi delar personuppgifter med

Vi säljer inte, handlar eller på annat sätt överför dina personuppgifter till tredje parter. Undantag är betrodda tredje parter som bidrar till att driva våra webbplatser och vår verksamhet (t.ex. Hubspot, marknadsföringsbyrån Twoday AS och utvalda rekryteringsföretag), för att leverera beställd vara, tillhandahålla service eller tjänst. Åtkomst till personuppgifter begränsas då till personal som behöver åtkomst för att utföra sina uppgifter. Databehandlingsavtal har ingåtts som ålägger våra partners, såsom IT-tjänsteleverantörer, att arbeta strukturerat, riskbaserat, med kontinuerlig förbättring och ha en tillräcklig nivå av integritet och informationssäkerhet.

4. Lagring av personuppgifter

Personuppgifter som Netsecurity är ansvarig för behandlingen av kommer inte att lagras i våra CRM- och ERP-system längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med behandlingen eller de lagstadgade skyldigheter som Netsecurity omfattas av.

5. Dina rättigheter

Som registrerad har du rätt att begära att få tillgång till de personuppgifter vi har registrerat om dig som Netsecurity är ansvarig för behandlingen av. Du kan också begära rättelse, radering och begränsning av behandlingen av personuppgifter enligt personvern@netsecurity.no.

Om du fortfarande är missnöjd har du också rätt att lämna in ett klagomål till Datatilsynet som tillsynsmyndighet. Behandling av personuppgifter i samband med utövande av registrerades rättigheter följer dataskyddsförordningens artiklar 15-22 och 77.

6. Informationssäkerhet

Netsecuritys ledningssystem är certifierat enligt kvalitets- och säkerhetsstandarderna ISO 9001 och ISO 27001. Netsecurity har vidtagit organisatoriska och tekniska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert och i enlighet med kraven på integritet, konfidentialitet och tillgänglighet enligt gällande dataskyddslagstiftning. Informationssäkerheten i våra IT-system utvärderas regelbundet genom riskhantering, interna och externa revisioner. Bedömningar relaterade till skyddsnivån för integritet genomförs om personuppgifter kan överföras till länder utanför EU/EES. Där vår behandling innebär överföring av personuppgifter utanför EU/EES, vidtar vi åtgärder för att skydda personuppgifterna.

7. Ändringar i integritetspolicyn

Vi kan göra justeringar i denna integritetspolicy. Omfattande ändringar publiceras som nyheter. Senaste versionen finns tillgänglig på våra webbplatser.

8. Kontakta oss

På Netsecurity är vi engagerade i integritet och informationssäkerhet, varje dag. Har du frågor om integritet och behandling av dina personuppgifter, vänd dig till Netsecuritys integritetskontakt, via e-post: personvern@netsecurity.no eller via brev: Netsecurity AS, Drammensveien 288, 0283 OSLO. Vi kommer att svara på din förfrågan så snart som möjligt.

Stockholm

Kammakargatan 22

111 40 Stockholm

 

Oslo

Drammensveien 288

0283 Oslo

Bergen

Sandviksbodene 1

5035 Bergen

Stavanger

Kanalsletta 4

4033 Stavanger

Grimstad

Bark Silas vei 5

4876 Grimstad

Kristiansand

Dronningens gt 12

4610 Kristiansand