netsecurity logo

Integritetspolicy

Netsecurity tar integritet på allvar

Om integritetspolicyn

Denna integritetspolicyn gäller för Netsecurity AS (även kallad "vi" eller "oss"). Vi har rollen som personuppgiftsansvarig när det gäller behandlingen av personuppgifter som beskrivs i denna integritetspolicy. Se avsnitt 5 för kontaktinformationen till Netsecurity AS vid frågor eller förfrågningar relaterade till integritet.

 

 1. Kategorier av registrerade

Integritetspolicyn beskriver vår behandling av personuppgifter, kopplad till följande kategorier av registrerade:

 • Kontaktpersoner och medarbetare hos våra företagskunder.
 • Kontaktpersoner och andra privatpersoner som har samtyckt till direkt marknadskommunikation.
 • Andra privatpersoner som använder de tjänster som Netsecurity erbjuder.
 • Arbetssökande
 1. Syfte, typer personuppgifter och rättslig grund

Nedan har vi listat syftet för vår behandling av personuppgifter, vilka personuppgifter vi behandlar och den rättsliga grunden för sådan behandling.

   2.1 Direktmarknadsföring

Efter aktivt samtycke från våra kunder och kontakter kommer vi att samla in personuppgifter i samband med distributionen av vårt nyhetsbrev och annan relevant marknadskommunikation. Nyhetsbrev eller andra utskick till kunder och kontakter kommer att innehålla information om våra produkter, tjänster, fackartiklar, seminarier, webbseminarier, evenemang och kurser. I detta sammanhang kommer vi att behandla följande personuppgifter:

 • Namn/namn på kontakt
 • E-post
 • Telefonnummer
 • Arbetsgivare
 • Titel

Behandlingen av personuppgifter i samband med vår distribution av marknadskommunikation baseras på kontaktsamtycke och följer personuppgiftsskyddsförordningens artikel 6 nr 1 (a)

   2.2 Behandling av personuppgifter i samband med anmälan till våra seminarier, webbseminarier, evenemang och kurser

För att kunna uppfylla våra avtalsförpliktelser i samband med din anmälan till våra seminarier, webbseminarier, evenemang och kurser är det nödvändigt för oss att behandla en del av dina personuppgifter. I detta sammanhang kommer vi att behandla följande data:

 • Namn/namn på kontakt
 • E-post
 • Telefonnummer
 • Arbetsgivare
 • Titel

Behandlingen av personuppgifterna som nämns ovan är nödvändig för att delta i det aktuella seminariet, webbseminariet, evenemanget eller kursen. Vi behandlar endast personuppgifter som du lämnat i registreringsformuläret. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig som kund, se den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) artikel 6 nr 1 (b) och tjänar även ett legitimt syfte, se GDPR artikel 6 nr 1 ( f).

   2.3 Behandling av personuppgifter när vi kommunicerar direkt med dig

Vi kommer även att behandla personuppgifter om dig i samband med den dagliga ärendehanteringen. Detta är nödvändigt för att ge dig en tillfredsställande kundupplevelse i relation till våra produkter, tjänster, seminarier, webbseminarier, evenemang och kurser. I detta sammanhang kommer vi att behandla följande personuppgifter:

 • Namn/namn på kontakt
 • E-post
 • Telefonnummer
 • Arbetsgivare
 • Titel

Behandling av personuppgifter i samband med din korrespondens med oss ​​tjänar ett legitimt syfte, se GDPR-artikel 6 nr 1 (f).

   2.4 Arbetssökande

Vi behandlar personuppgifter om dig i samband med platsannonser och din ansökan om jobb. Arbetssökande får direkt information om vilka processer de ska delta i och var/hur personuppgifterna behandlas. För mer information om lagring och radering, se avsnitt 4.

I anställningsprocessen kommer vi att behandla följande personuppgifter om dig:

 • Namn
 • Adress
 • E-post
 • Telefonnummer
 • Ansökan/CV
 • Intyg/diplom
 • Uttalanden från referenser
 • Bakgrundskontroll
 • Interna omdömen/intervjuprotokoll
 • Personlighets- och förmågastester
 • Presentationsvideor

Syftet med att behandla personuppgifter i samband med jobbansökningar är att identifiera och anställa kvalificerade sökande och följer GDPR-artikel 6.1 bokstav b.

   2.5 Cookies (kakor)

Vi använder cookies på våra webbplatser för att få insikt i vad våra användare är intresserade av. En cookie är en textfil som lagras på användarens dator när användaren öppnar en webbplats. Cookies används bland annat för att känna igen de webbplatser användaren besöker, förbättra webbplatserna och anpassa erbjudanden för produkter och tjänster.

Les mer här om våra cookies

Vi använder följande kategorier av cookies på vår webbplats:

 • Viktiga cookies: Grundläggande cookies för att tillhandahålla relevanta tjänster.

 • Funktionalitetscookies (HubSpot): Cookies som används för att förbättra webbplatsens funktionalitet. Dessa cookies är inte nödvändiga för att erbjuda våra tjänster, utan används för att säkerställa bästa möjliga användarupplevelse.

 • Analytiska cookies (Google Analytics, HubSpot): Cookies som används för att samla in information för att hjälpa oss förstå hur våra webbplatser används och övervaka effektiviteten av marknadsföringskampanjer. Cookies hjälper till att skräddarsy webbplatserna efter användarens preferenser.

 • Marknadsföringscookies (HubSpot): Cookies som anpassar marknadsföringsinnehåll så att det blir relevant för användaren. Denna typ av cookies säkerställer att annonserna är baserade på användarpreferenser, presenteras korrekt och undviker att samma annons visas flera gånger.

 • Cookies för sociala medier (HubSpot, Facebook, LinkedIn): Cookies som gör det möjligt för användaren att dela intressanta sidor och innehåll genom tredjepartsleverantörer av sociala medier och andra webbplatser (LinkedIn, Facebook etc). Dessa cookies kan också användas för marknadsföringsändamål.

Syftet med vår användning av cookies är att få insikt i användarinteraktioner genom anonym registrering, statistik och rapportering.

När du som användare besöker våra webbplatser ombeds du att antingen acceptera eller avvisa användningen av cookies. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till användningen av cookies. Om du inte vill att cookies ska lagras kan du ändra inställningarna i din webbläsare. Du kan också radera befintliga cookies. Om du väljer att ta bort eller inte acceptera cookies kan du uppleva minskad funktionalitet på våra webbplatser.

Vad säjer lagen om cookies (kakor): Lagen om elektronisk kommunikation (LEK 2022:482), kapitel 6 § 28.

 1. Partners som vi delar personuppgifter med


  Vi varken säljer, handlar eller överför på något annat sätt dina personuppgifter till tredje part. Undantag är betrodda tredje parter som hjälper till att driva webbplatserna och vår verksamhet (t.ex. Hubspot, marknadsföringsbyrån Twoday AS och utvalda rekryteringsföretag), för att leverera beställda varor, tillhandahålla service eller tjänst. Tillgången till personuppgifter är då begränsad till personal som behöver tillgång för att utföra sina arbetsuppgifter. Databehandlingsavtal har ingåtts som kräver att våra samarbetspartners, till exempel IT-tjänsteleverantörer, arbetar strukturerat, riskbaserat, med ständiga förbättringar och att de har en tillräcklig integritets- och informationssäkerhet. Personuppgifter delas med offentliga myndigheter, om det krävs enligt lag eller förordning. Om vi ​​bestämmer oss för att sälja, köpa, slå ihop eller på annat sätt omorganisera vår verksamhet kan detta innebära att vi gör personuppgifter tillgängliga för potentiella eller faktiska köpare och deras rådgivare, eller tar emot personuppgifter från säljare och deras rådgivare.

 2. Lagring av personuppgifter

Personuppgifter som Netsecurity är behandlingsansvarig för kommer inte att lagras i våra CRM- och affärssystem längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla syftet med behandlingen eller lagstadgade skyldigheter som Netsecurity omfattas av.

 1. Dina rättigheter

Som registrerad har du rätt att be oss om tillgång till de personuppgifter vi har registrerat om dig som Netsecurity är behandlingsansvarig för. Du kan även begära rättelse, radering och begränsningar i behandlingen av personuppgifter i enlighet med tillämplig integritetslagstiftning. Dessutom kan du återkalla samtycke till behandling av personuppgifter, om behandlingen grundar sig på samtycke. Du har också rätt till dataportabilitet och kommer i vissa fall att ha rätt att få personuppgifter som du gett oss utlämnad. Om du inte är nöjd med vår behandling av dina personuppgifter, kontakta oss via e-post: GDPR@netsecurity.se.

Om du fortfarande är missnöjd har du också rätt att lämna ett klagomål enligt GDPR.

Behandling av personuppgifter i samband med utövandet av den registrerades rättigheter följer GDPR-artiklarna 15-22 och 77.

 1. Informationssäkerhet

Netsecuritys ledningssystem är certifierat enligt kvalitets- och informations-säkerhetsstandarderna ISO 9001 och ISO 27001. Netsecurity har implementerat organisatoriska och tekniska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert och i enlighet med kraven på integritet, sekretess och tillgänglighet i gällande integritetslagstiftning. Informationssäkerheten i våra IT-system utvärderas regelbundet genom riskhantering, interna och externa revisioner. Bedömningar relaterade till skyddsnivån för integritet görs, om personuppgifter kan överföras till länder utanför EU/EES. Där vår behandling innebär överföring av personuppgifter utanför EU/EES vidtar vi åtgärder för att skydda personuppgifterna.

 1. Ändringar av integritetspolicyn

Vi kan justera denna integritetspolicy. Omfattande förändringar publiceras som nyheter. Den senaste versionen finns tillgänglig på vår hemsida.

 1. Kontakta oss

Netsecurity tar integritet och informationssäkerhet på största allvar, varje dag. Om du har frågor om integritet och behandlingen av dina personuppgifter ska dessa ställas till Netsecuritys integritetskontakt, via e-post: GDPR@netsecurity.se eller via brev: Netsecurity Nordic AB, Kammakargatan 22, 111 40 Stockholm.

Vi kommer att svara på din förfrågan så snabbt som möjligt.

Oslo

Lilleakerveien 2D

0283 Oslo

 

 

Oslo

Sandstuveien 70

Inngang F

0680 Oslo

Bergen

Sandviksbodene 1

5035 Bergen

Stavanger

Kanalsletta 4

4033 Stavanger

Grimstad

Bark Silas vei 5

4876 Grimstad

Kristiansand

Dronningens gt 12

4610 Kristiansand

Stockholm

Kammakargatan 22

111 40 Stockholm

© 2023 Netsecurity. All rights reserved. | Org.nr. 993856886 | Privacy Policy