Skip to main content

Cybersäkerhet för OT-miljöer inom tillverknings- och processindustrin

Vi säkrar din OT-miljö

Antalet cyberattacker som drabbar produktions- och distributionsmiljöer inom tillverknings- och processindustrier blir allt fler. Det här är miljöer som centrala i en verksamhet och ofta även för samhället i stort. Exempel är produktion och distribution av energi och dricksvatten,  telekommunikationer och tillverkningsindustrins olika processer. Digital styrning och övervakning av dessa miljöer betecknas som Operational Technology eller OT. 
OT-miljöer skiljer sig därmed från Information Technology, IT, vilket är mer renodlad informationshantering. 

Inom OT-säkerhet handlar det  om att undvika att fysiska skador eller störningar inträffar till följd av cyberattacker. OT-säkerhet skyddar affärskritiska processer, system och människor, vilket minskar sårbarheter och incidenter.

Industrins digitalisering ökar kraven på cybersäkerhet

Digitalisering och sammankoppling av system öppnar upp för en mer effektiv och smartare produktion. Med rätt säkerhetsmekanismer kan företag fullt ut utnyttja de fördelar som digitaliseringen ger.

Netsecurity erbjuder ett flertal tjänster för OT-miljöer och vi hjälper våra kunder att tänka säkerhet genom hela värdekedjan i integrerade produktions- och distributionsmiljöer:

 • Kartläggning – detta är en health check som kartlägger enheterna i ett nätverk och även visar hur de är anslutna.
 • Strategisk rådgivning – våra experter ger råd om hur cybersäkerheten kan förstärkas.
 • Riskanalys – vi tittar på konsekvenserna för en verksamhet om det finns säkerhetsbrister.
 • Skonsam testning och penetration – våra penetrationstestare testar attackmetoder mot OT-miljöer utan att orsaka skada eller påverkan på verksamheten.
 • Övervakning från Netsecuritys Security Operation Center– Vi övervakar system 24/7/365 och agerar snabbt på incidenter. 90 % av incidenterna hanteras automatiskt av vår övervakningsplattform. Vi utför scanning och övervakning i hybridvarianter (aktiva och passiva) av kundernas OT-miljöer. Tillsammans med kunden bedömer vi utrymmet för användning av aktiva och passiva verktyg för att säkerställa kontinuitet i drift- och produktionsmiljöerna.
 •  
OT-demning-1

OT fra A til Å  

Vi hjelper virksomheter med å tenke sikkerhet gjennom hele verdikjeden. Vi bistår med   

 • Helsesjekk – kartlegg hvilke enheter du har på nettverket ditt og hvordan de er koblet sammen  
 • Rådgiving – få råd om hvordan du bør sikre.   
 • Skånsom testing – våre penetrasjonstestere tester angrepsmetoder mot ditt miljø, uten å gjøre skade eller påvirke driften.   
 • Overvåking – Vi overvåker systemene dine 24/7, og responderer på hendelser når de skjer. 90 % av hendelsene blir automatisk håndtert av vår overvåkingsplattform. Vi utfører skanning og overvåking i hybride varianter (aktiv og passiv) av kundenes OT miljø. Sammen med kunden vurderer vi omfang for bruk av aktiv og passive verktøy for å sikre kontinuitet av drifts- og produksjonsmiljøer. 

Fordeler med sikker OT   

 • Bedre kontroll  
 • Redusere sårbarheter  
 • Hindre nedetid  
 • Avverge hendelser  
 
OT-demning-1

Fördelar med att säkra OT-miljöer

 • Ökad motståndskraft mot cyberattacker

 • Skydd både för fysisk funktion och information

 • Ökad tillförlitlighet

 • Förhindrar dyrbara avbrott och längre stillestånd

Cisco IoT Advantage Specialized Partner

Netsecurity har godkänts av Cisco som IoT Advantage Specialized-partner vilket är en tydlig bekräftelse på vår säkerhetssatsning inom OT (Operational Technology).

Vi är också unika genom att erbjuda SOC, Security Operation Center, kombinerat med OT-integration genom vårt SOAR-baserade övervakningscenter för säkerhetsautomation (SOAR: Security Orchestration, Automation and Response). 


Netsecurity stödjer Ciscos hela OT-portfölj och tillsammans med Palo Alto Networks IoT-lösningar täcker vi hela produktutbudet inom IoT/OT. 

partner-logo

Läs mer om våra säkerhetspartners inom OT 

 

Cisco-logo               paloalto-logo

 

 

Vill du ha mer information om OT-säkerhet? Fyll i formuläret nedan så hör vi av oss.

Stockholm

Kammakargatan 22

111 40 Stockholm

 

Oslo

Drammensveien 288

0283 Oslo

Bergen

Sandviksbodene 1

5035 Bergen

Stavanger

Kanalsletta 4

4033 Stavanger

Grimstad

Bark Silas vei 5

4876 Grimstad

Kristiansand

Dronningens gt 12

4610 Kristiansand