Skip to main content

Palo Alto Networks

Netsecurity är Palo Alto Networks' största partner i Norge.

I över tio år har Netsecurity tillsammans med Palo Alto hjälpt företag att säkra sina nätverk och data, oavsett var medarbetaren eller informationen kan finnas – på hemmakontoret, i datacentret eller i molnet. Netsecurity var tidigt ute med att se potentialen i företagets lösningar och vi blev den första Palo Alto Networks-partnern i Europa som uppnådde den högsta partnerstatusen – Diamond Partner.

Palo Alto erbjuder en plattform av avancerade brandväggar som förhindrar intrång genom ett automatiserat tillvägagångssätt som ger en konsekvent och stark säkerhet. Långt innan Gartner definierade termen "Next Generation Firewall" var Palo Alto Networks redo med en ny brandväggsteknik som hade alla egenskaper i Gartners definition. Det var faktiskt Palo Alto Networks som startade trenden med "nästa generations brandvägg".Vi är Palo Alto Networks Certified Professional Services Partner (CPSP)

Att Netsecurity är en Palo Alto Networks Certified Professional Services Partner innebär att vi över tid har levererat professionella tjänster och expertis i världsklass. Dessutom kommer våra tekniker att ha ytterligare certifieringar som är reserverade för dessa tjänster. En av dessa certifieringar är Palo Alto Networks Certified Network Security Consultant (PCNSC), en certifiering som krävs av Palo Alto Networks för alla tekniker som utför och tillhandahåller dessa tjänster och expertis.

Palo Alto Networks har flera fokusområden

Vi på Netsecurity är som CPSP-partner förpliktade att leverera certifierade tekniker inom alla nämnda fokusområden för att säkerställa att våra leveranser uppfyller Palo Alto Networks krav för en professionell tjänst. Det innebär att tekniker som tilldelats de olika fokusområdena måste genomgå flera kurser och certifieringar innan de kan användas för att utföra våra tjänster och leveranser.

Kunder kan vara trygga med att vi som en CPSP-partner använder godkända ramverk från Palo Alto Networks och implementerar dem enligt "Best Practice". Det innebär också att projekt levereras på ett standardiserat sätt där vi gemensamt definierar en specifikation för lösningen och en projektplan. Ramverket vi använder ger en konsekvent implementering, kunskapsöverföring och fullständig dokumentation för dig som kund. Vi är en partner som hjälper dig att se mot framtiden.

palo alto brand logo colors

 

  • Strata: Brandvägg, VM, Panorama
  • Cortex: XDR, XSOAR, XSIAM, XPANSE
  • Prisma: Cloud, CASB, SAAS

Norges första Palo Alto Networks Managed Security Service Providers (MSSP)

När du köper lösningar från Palo Alto Networks som en tjänst innebär det att du får marknadens ledande säkerhetslösningar som kontinuerligt uppdateras med hotinformation och de senaste skyddsåtgärderna. Du prenumererar på tjänsten och behöver inte äga lösningen själv eller investera i säkerhetskunskap internt.


Palo Alto Networks Authorized Support Center (ASC) Elite

Det är viktigt att du kan lita på din infrastruktur för att säkerställa att trafiken flyter smidigt och säkert över ditt nätverk. Underhåll av säkerhetsinfrastruktur är högsta prioritet för varje organisation, och om problem uppstår är det viktigt att få hjälp snabbt.

Förutom att vara en certifierad tjänsteleverantör från Palo Alto Networks är vi också tillgängliga med support och expertis efter att leveransen är på plats. Vårt driftsteam har dedikerade certifieringar för att uppfylla Palo Alto Networks höga krav för ett Authorized Support Center (ASC).

Utöver detta har vi på Netsecurity dedikerad laboratorieutrustning för att kunna felsöka och återskapa händelser/felsituationer så att detta kan rapporteras på ett detaljerat sätt till Palo Alto Networks. Detta bidrar till att kunna leverera support på den nivå som Palo Alto Networks förväntar sig av ett Authorized Support Center (ASC).

Vår vision som ett Palo Alto Networks Authorized Support Center (ASC) är att vi alltid ska leverera support och expertis som långt överstiger våra kunders förväntningar. Detta åstadkommer vi genom kontinuerlig respons och lösning av dina problem med högsta möjliga servicekvalitet och med högt certifierad personal.

 

Netsecurity är Palo Alto Networks största kompetenscenter i Norge

Netsecurity ska vara Norges största kompetenscenter för Palo Alto Networks produkter och lösningar. Det sa vi för över tio år sedan, och vi säger samma sak idag. Många anställda på Netsecurity, både tekniker, säljare och administrativ personal, har åtminstone en certifiering. Detta anser vi är viktigt för att skapa en gemensam förståelse och kultur för vad Palo Alto Networks bidrar med i samhället. Majoriteten är högkvalificerade och certifierade konsulter, som dagligen stöder våra Palo Alto Networks-kunder.

Det har resulterat i många utmärkelser, inklusive Årets Partner i Norra Europa. 

 

Kontakta oss

Stockholm

Kammakargatan 22

111 40 Stockholm

 

Oslo

Drammensveien 288

0283 Oslo

Bergen

Sandviksbodene 1

5035 Bergen

Stavanger

Kanalsletta 4

4033 Stavanger

Grimstad

Bark Silas vei 5

4876 Grimstad

Kristiansand

Dronningens gt 12

4610 Kristiansand