Skip to main content

Patch Management

Vi skapar och använder patchar för att åtgärda brister eller uppdatera endpoints som servrar, datorer och smartphones med nya funktioner


 

Detta ingår i tjänsten:

1
Kontinuerlig patching av OS och program från tredje part

Windows, MacOS och Linux.

2
Automatiserad patching

Baserad på olika policyer

 

 

3
Alltid uppdaterad översikt

Installerad programvara, version och uppdateringsnivå för installerad programvara och operativsystem samt rekommendationer för uppdateringar av programvara och operativsystem.

 

 

4
Larm vid fel och avvikelser

Övervakning av registrerade endpoints med upptäckt av avvikelser, fel och kritiska sårbarheter.

5
Kontinuerlig uppföljning och dialog

Regelbundna möten  kring status, utmaningar och åtgärd

6
Integration med andra system

Ett avancerat API ger möjlighet till integration med andra system och lösningar.

Hva omfatter tjenesten?

1. Kontinuerlig patching av OS og tredjepartsprogrammer.

Dette innebærer: Windows, MacOS og Linux.

2. Automatisk håndheving av patching.

Basert på forskjellige policyer.

3. Alltid oppdatert oversikt over endepunkt:

Installert programvare, versjons- og oppdateringsnivå for installert programvare og operativsystem i tillegg til anbefalinger om oppdateringer av programvare og operativsystem.

4. 24/7, 365 dager i året med bemannet overvåking.

Overvåking av innrullerte endepunkt med deteksjon av avvik, feil og kritiske sårbarheter.

5. Varslinger fra Netsecurity.
Varslinger ved feil i oppdatering, avvik i policy og ved nye kritiske oppdateringer som berører kunden.

6. Månedlige rapporter

7. Kontinuerlig oppfølging og dialog.

Oppfølging og dialog rundt status, utfordringer og tiltak.

8. Rikt API.

For integrasjoner med andre systemer og løsninger.

Hvordan leveres løsningen?

Tjenesten leveres 24/7/365 med bemanning av kompetent personell fra Sikkerhetsovervåking og respons-senter (SOC)

Sikkerhetsovervåking er inkludert, og alle avvik og hendelser detekteres og håndteres i henhold til avtalt SLA.

Kunder varsles ved avvik, etter avtalte rutiner og varslingskjeder.
Månedlige standardrapporter utarbeides, oversendes og gjennomgås i status og oppfølgingsmøter. Skreddersydde rapporter kan også leveres ved behov.
Tjenesten omfatter alle innrullerte endepunkt. Vi kan også bistå med innrullering av endepunkt.

Vill du veta mer?

Har du frågor om hur Netsecurity kan hjälpa ditt företag, eller är du redo att komma igång? Hör av dig så tar vi en pratstund om hur vi bäst kan hjälpa dig vidare.