Skip to main content

Cisco

Vår säkerhetspartner för OT och IoT

Med OT-lösningarna från Cisco kan vi hjälpa dig att förbättra säkerheten inom OT-relaterade nätverk. Cisco har den bredaste och mest heltäckande produktportföljen för denna sektor.

Vi är IoT Advantage Specialized Partner

 Netsecurity har godkänts av Cisco som IoT Advantage Specialized-partner vilket är en tydlig bekräftelse på vår säkerhetssatsning inom OT (Operational Technology). Vi är också unika genom att erbjuda SOC, Security Operation Center, kombinerat med OT-integration genom vårt SOAR-baserade övervakningscenter för säkerhetsautomation (SOAR: Security Orchestration, Automation and Response). Netsecurity stödjer Ciscos hela OT-portfölj.

Netsecurity stöder hela Ciscos OT-portfölj, och tillsammans med Palo Alto Networks IoT-lösningar täcker vi hela produktspektrumet inom IoT/OT.

Utöver detta erbjuder våra strategiska OT-rådgivare hjälp med OT-ramverk, beredskapsplaner/övningar och hantering av händelser.

partner-logo
 

Säkra OT/IoT-miljöer med Cisco CyberVision

CyberVision ger full insyn i industriella nätverk och skyddar samtidigt viktiga funktioner. Systemet säkerställer kontinuiteten, motståndskraften och säkerheten i industriella verksamheter genom att bland annat kontrollera riskerna för cyberattacker. 

Med Cisco Industrial Asset Vision är det enkelt och säkert att övervaka tillgångar och anläggningar i industriella miljöer. Systemet ger en centraliserad synlighet av alla viktiga data och det är enkelt och säkert att övervaka fjärranläggningar.

 

Kontakta oss

Stockholm

Kammakargatan 22

111 40 Stockholm

 

Oslo

Drammensveien 288

0283 Oslo

Bergen

Sandviksbodene 1

5035 Bergen

Stavanger

Kanalsletta 4

4033 Stavanger

Grimstad

Bark Silas vei 5

4876 Grimstad

Kristiansand

Dronningens gt 12

4610 Kristiansand