Vi bryr om ditt personvern 

Netsecurity har et ønske om og en forpliktelse til å respektere personvernet ditt og å overholde gjeldende personvernlovgivning. Denne personvernerklæringen beskriver hvordan vi samler inn og bruker personlige opplysninger. Personlige opplysninger henviser til informasjon om deg eller en annen identifiserbar person.  

Vi kan gi deg ytterligere personverninformasjon som er spesifikk for et produkt eller en tjeneste i tillegg til denne erklæringen. For enkelte produkter vil det kunne være forskjell fra denne personvernerklæringen, dette vil i tilfelle fremgå av oppdragsavtalene mellom selskapet som kjøper disse tjenestene og oss i oppdragsavtalen sin innebygde databehandleravtale.  

Her finnes den databehandleravtalen som anvendes i oppdragsavtalenes standardvilkår

Det finnes produkter som har annen avtale – men i disse tilfellene fremgår dette av oppdraget. 

 

Hvilken informasjon samler vi inn 

Vi samler dine personlige data og annen informasjon når du henvender deg til oss. Primært samles det kun inn informasjon du leverer til oss gjennom henvendelser eller kundeforhold. 

Unntaket er innsamling av informasjon via nettsted. Dette er skilt ut i en egen personvern- og cookieserklæring. 

 

Hvorfor behandler vi personopplysninger? 

Vi kan behandle dine personopplysninger for følgende formål.  

 • Leveranse av produkter og tjenester: Vi kan bruke dine personlige data for å gi deg våre produkter og tjenester, for å behandle dine forespørsler eller annet som er nødvendig for å oppfylle kontrakten mellom deg og Netsecurity for å sikre funksjonalitet og sikkerhet til våre produkter og tjenester, for å identifisere deg for å levere produktet eller tjenesten, samt å forhindre og undersøke svindel og andre feil.
 • Kontoer: Noen tjenester kan kreve en konto for å hjelpe deg å forvalte innhold og innstillinger
 • Utvikling og forvaltning av produkter og tjenester: Vi kan bruke dine personlige data til å utvikle og administrere våre produkter, tjenester, kundeservice, salg og markedsføring. Vi kan kombinere personlige opplysninger samlet i forbindelse med din bruk av et bestemt produkt og/eller en tjeneste med andre personopplysninger vi måtte ha om deg, med mindre slike personopplysninger ble samlet for en annen hensikt. 
 • Kommunikasjon med deg: Vi kan bruke dine personlige data til å kommunisere med deg, for eksempel for å informere deg om at våre tjenester har endret seg eller for å sende deg kritiske varsler og andre slike merknader knyttet til våre produkter og/eller tjenester og kontakte deg for kunde oppfølgings relaterte formål. 
 • Markedsføring, annonsering og anbefalinger: Vi kan kontakte deg for å informere deg om nye produkter, tjenester eller kampanjer vi kan tilby, og for å gjennomføre markedsundersøkelser når vi har ditt samtykke eller det er ellers tillatt. Vi kan bruke dine personlige data til å tilpasse tilbudet vårt og gi deg mer relevante tjenester, for eksempel å lage anbefalinger og vise tilpasset innhold og annonsering i våre tjenester. Dette kan inneholde visning av innhold fra Netsecurity og tredjepart. 
 • Besøksregistrering og smittesporing: For å dokumentere hvem som har vært i våre kontorlokaler i et tidsrom. I forbindelse med smittesporing vil en rapport som viser besøkende siste 10 dager være tilgjengelig ved hver kontorlokasjon.

Netsecurity behandler dine personlige data med ditt samtykke eller som nødvendig for å fullføre en transaksjon eller gi et produkt eller en tjeneste du har bedt om eller autorisert. Vi kan også behandle dine personlige data når det kreves ved lov for å beskytte våre kunder; for å opprettholde sikkerheten i våre produkter og tjenester; og for å beskytte rettigheter og eiendom til Netsecurity 

 

Deler vi personopplysninger 

Vi selger ikke, låner, leier eller på annen måte avslører dine personopplysninger til tredjeparter med mindre annet er angitt nedenfor.  

 • Obligatoriske utvekslinger: Vi kan være forplikter til å offentliggjøre dine personlige opplysninger til bestemte myndigheter eller andre tredjeparter, for eksempel til rettshåndhevende organer. Vi kan også utveksle og på annen måte behandle dine personopplysninger i samsvar med gjeldende lovgivning for å forsvare Netsecurity sine legitime interesser, for eksempel i sivile- eller straffesaker. 
 • Fusjoner og oppkjøp: Dersom vi bestemmer oss for å selge, kjøpe, fusjonere eller på annen måte omorganisere våre virksomheter, kan dette innebære at vi gjør personlige opplysninger tilgjengelige for potensielle eller faktiske kjøpere og deres rådgivere, eller motta personopplysninger fra selgere og deres rådgivere. 

 

Hvordan adresserer vi barns personvern? 

Netsecurity sine produkter og tjenester er beregnet for bedriftsmarkedet. Vi samler ikke bevisst informasjon om barn under 13 år, eller tilsvarende minimumsalder i henhold til gjeldende lov.  

 

Hvordan adresserer vi data kvalitet? 

Vi har fornuftige rutiner for holde personopplysningene vi eier, nøyaktige og for å slette uriktige eller unødvendige personopplysninger. Vi beholder bare dine personlige opplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle de formål som er skissert i denne erklæringen eller på annen måte kommunisert med deg, med mindre en lengre periode er påkrevd av lovverks som for eksempel regnskapsloven.  

Vi oppfordrer deg til å sjekke dine personlige data gjennom eventuell konto fra tid til annen, eller henvende deg til oss for å forsikre at data er oppdatert.  

 

Hvilke skritt blir tatt for å beskytte personopplysninger?  

Personvern og sikkerhet er viktige hensyn når det gjelder opprettelse og levering av våre produkter og tjenester. Vi har gitt spesifikt ansvar for å ta opp personvern og sikkerhetsrelaterte forhold. Vi håndhever våre interne retningslinjer og retningslinjer gjennom et utvalg av aktiviteter, inkludert proaktiv og reaktiv risikostyring, sikkerhet og innebygget personvern, opplæring og vurderinger. Vi tar forholdsregler for å takle nettbasert sikkerhet, fysisk sikkerhet, risiko for tap av data og andre slike risikoer, med tanke på risikoen som representeres av behandlingen og typen av data som er beskyttet. Vi begrenser også tilgangen til våre databaser som inneholder personopplysninger til autoriserte personer som har et berettiget behov for å få tilgang til slik informasjon. 

 

Hva er dine rettigheter?  

Do har følgende rettigheter relatert til personopplysninger som Netsecurity behandler om deg:  

 • Tilgang: Du har rett til å vite hvilke personlige data vi har om deg og å skaffe en kopi. 
 • Dataportabilitet: I henhold til loven har du rett til å skaffe deg personlig informasjon du har levert til Netsecurity i et maskinlesbart format. 
 • Retting og sletting: Du har rett til å ha ufullstendige, uriktige, unødvendige eller utdaterte personopplysninger om deg slettet eller oppdatert. 
 • Oppheve samtykke: Du har rett til å trekke samtykket Netsecurity har for å behandle dine personlige data. 

Du kan utøve dine rettigheter ved å administrere din konto hos oss og valg gjennom våre produkter og tjenester eller, hvis det ikke er mulig; ved å kontakte oss. I noen tilfeller kan det hvis du tilbakekaller samtykket eller ønsker at vi sletter eller slutter å behandle dine personlige data, ikke kunne fortsette å leveres tjenester til deg. 

Hvis du ikke er fornøyd med det vi tilbyr når du utøver dine rettigheter, kan du fortelle oss ved å kontakte oss. Hvis du fortsatt er misfornøyd, har du også rett til å sende inn en klage til relevant tilsynsmyndighet.  

 

Hvem er ansvarlig for behandling av dine personopplysninger? 

Selskapet som har kundeforholdet med oss på dine vegne er normalt ansvarlig for dine personlige data. I siste tilfellet vil Netsecurity være behandler av dine data bemyndiget av typisk din arbeidsgiver gjennom en databehandler avtale.  

I tillegg kan underleverandør/partner som tilbyr produktet eller tjenesten være en databehandler av dine personopplysninger. Du kan finne identiteten og kontaktdetaljer ved å gjennomgå vilkårene for et slikt produkt eller en tjeneste gjennom oppdragsavtalen mellom Netsecurity og deg/din arbeidsgiver.  

Skulle du ha spørsmål rundt forhold relatert til personopplysninger, så kan disse rettes mot Netsecurity sitt personvernkontakt pr. e-post personvern@netsecurity.no.  

 

Endringer til denne personvernerklæring 

Netsecurity kan endre denne erklæringen når som helst med eller uten varsel. Men hvis denne erklæringen endres på en grunnleggende og ugunstig måte, vil Netsecurity legge ut en varsling som gir informasjon om slik endring i begynnelsen av denne erklæringen og på selskapets hjemmeside i 30 dager. Vi anbefaler at du besøker denne erklæringen fra tid til annen for å holde deg informert om eventuelle endringer.