cloud-photo

Om du inte har resurserna eller vill kunna fokusera på andra sysslor kan Netsecurity erbjuda driftstjänster för hela eller delar av din IT-miljö. Detta med  optimal säkerhet och  till konkurrenskraftiga priser.

Färre och kortare avbrott

Vi arbetar med förebyggande underhåll som annars ofta glöms bort eller inte hinns med för att minimera riskerna för avbrott. Skulle det ändå inträffa en driftstörning så upptäcker vi felet snabbt via vår övervakning och kan sätta igång med felsökning direkt.

Samordnar felsök

Den  vanligaste orsaken till driftstörningar ett fel i programvaran. Dessa fel är svårare att felsöka och täcks sällan av ett traditionellt supportavtal. Vi tar ansvar för hela IT-miljön och samordnar felsökningen tillsammans med inblandade leverantörer. Vi ber dig aldrig kontakta någon annan.

Minimerar risker

Alla vet att backup är viktigt, men många missar att kontrollera att backupen gått bra och att datat verkligen finns där när det behövs. Vi kontrollerar och övervakar dina backuper och ser till att allt fungerar som det ska.

programmer-or-computer-hacker-typing-on-laptop-PSAN67J

Spar pengar

Vår modell ger dig en väsentlig sänkning av driftskostnaderna utan att på något sätt tumma på kvailtén. Detta är möjligt genom stordriftsfördelar  i kombination med den kompetens vi byggt upp genom att fokusera på denna typ av verksamhet.

New call-to-action