secure-operations-bg

Fördelar med Patch Management

Patchhanteringstjänsten från Netsecurity hjälper verksamheter att underhålla klienter och hålla dem uppdaterade, Detta spar tid och minskar behovet av specialiserade verktyg och infrastruktur. Vidare kommer det att minska behovet av arbete på kvällar och helger, bidra till att härda och säkra endpoints, förutom att ge en överblick över status, sårbarheter och risker vid endpoints.

Vad omfattar tjänsten?

 

1. Kontinuerlig patching av OS och program från tredje part

Windows, MacOS och Linux.

 

2. Automatiserad patching

Baserad på olika policyer.

 

3. Alltid uppdaterad översikt över klienter:

Installerad programvara, version och uppdateringsnivå för installerad programvara och operativsystem samt rekommendationer för uppdateringar av programvara och operativsystem.

 

4. 24/7, 365 dagar om året med bemannad övervakning

Övervakning av registrerade endpoints med upptäckt av avvikelser, fel och kritiska sårbarheter.

 

5. Larm från Netsecurity

Meddelanden vid fel i uppdateringen, avvikelser i policyn och vid nya kritiska uppdateringar som påverkar kunden.

 

6. Månatliga rapporter

 

7. Kontinuerlig uppfölging och dialog

Uppföljning och dialog kring status, utmaningar och åtgärder.

 

8. Rikt API

För integrationer med andra systeme och lösningar.

 

Hur levereras lösningen?

  • Tjänsten levereras 24/7/365 med bemanning av kompetent personal från Netsecuritys Secure Operations-center.
  • Tjänsten övervakas och alla avvikelser och incidenter upptäcks och hanteras i enlighet med överenskommen SLA.
  • Kunder meddelas vid avvikelser, enligt överenskomna rutiner och aviseringskedjor, inom överenskommen SLA.
  • Månatliga standardrapporter utarbetas, lämnas in och granskas vid status- och uppföljningsmöten. Skräddarsydda rapporter kan också tillhandahållas vid behov.
  • Tjänsten inkluderar alla registrerade slutpunkter. Netsecurity kan hjälpa till med slutpunktsregistrering.
Netsecurity_frontpage_header_soc_1080p
Jens Elmholt Birkeland

Jens Elmholt Birkeland

+47 920 23 456 jensb@netsecurity.no

Vill du veta mer?

Har du frågor om hur Netsecurity kan hjälpa ditt företag, eller är du redo att komma igång? Hör av dig så pratar vi om hur vi bäst kan hjälpa dig vidare.