Våra tjänster

Skydda och underhåll

Strategisk rådgivning

Genomföra rätt åtgärder som säkerställer att företaget har tillräckligt bra säkerhet utifrån de värderingar som ska säkras, de krav man är föremål för och företagets riskacceptans.

Phishing

Angripare kommer alltid att leta efter den enklaste vägen in i ditt system, och det är ofta genom dina anställda. Genom att skicka skadliga e-postmeddelanden, textmeddelanden eller andra meddelanden kan brottslingar få en väg in i dina system.

Brandväggsrevision

Brandväggar kräver kontinuerlig övervakning och uppdatering för att ge optimal säkerhet för ditt företag. Netsecurity rekommenderar därför regelbundna brandväggsrevisioner.

Säkerhetsrapport

Som en oberoende tredje part erbjuder vi nätverks- och säkerhetsrapporter som identifierar potentiella hot och affärsutmaningar i nätverket.

Säker Drift

Om du inte har resurserna eller vill kunna fokusera på andra sysslor kan Netsecurity erbjuda delvis eller fullständig drift av din IT-miljö. Detta med  optimal säkerhet och upptid till konkurrenskraftiga priser

Molnsäkerhet

Allt eftersom ett företag får ett större fotavtryck i molnet måste de se till att både infrastrukturen och applikationerna är tillräckligt säkrade. Vi hjälper dig att säkra upp dina molntjänster från grunden.

NTIM

Utvärdera risken som hoten utgör och hur du kan skydda dig själv på bästa möjliga sätt hela tiden med Netsecurity Threat Intelligence Management (NTIM), en SOAR-baserad 24/7 SOC.

Säkerhetsrekognosering

Se ditt företag från en hackers synvinkel. Att kartlägga attackytan är viktigt för att förstå var en angripare kommer att fokusera sina ansträngningar och vilka element det är klokt att starta ett penetrationstest mot.

Backup som tjänst

Tjänsten säkerställer daglig backup av fysiska eller virtuella servrar. Säkerhetskopieringen görs automatiskt och övervakas av vår driftpersonal. Om återställning krävs kan detta göras för både en ny fysisk och virtuell maskin.

Disaster Recovery

Om olyckan är framme kommer Netsecurity Disaster Recovery att se till att hela din IT-miljö är återställd på kortast möjlig tid. Disaster Recovery drivs från vårt datacenter och säkerställer att du undviker kostsamma driftstopp.

Patch Management

Minska behovet av specialiserade verktyg och infrastruktur för att ta hand om klienter och hålla dem uppdaterade med Patch Management-tjänsten från Netsecurity

New call-to-action